Nettbaserte kurs hvor praktisk førstehjelpsdel utføres på tilsendt øvelsesutstyr

Elektro

FSE-Kurs for sakkyndig elektro personell

Komplette nettbaserte kurs utformet i henhold til FSE forskriften.

FSE-Kurs for instruert personell

Komplette nettbaserte kurs utformet i henhold til FSE forskriften.

FSE-Kurs for sakkyndige heismontører

Komplette nettbaserte kurs utformet i henhold til FSE forskriften.

FSE-Kurs for instruerte heismontører

Komplette nettbaserte kurs utformet i henhold til FSE forskriften.

Førstehjelpskurs for elektro personell

Nettbasert kurs kurs med detaljerte instruksjonsvideoer. Praktisk førstehjelpsdel utføres på tilsendt øvelsesutstyr.

Førstehjelp for bedrifter og organisasjoner

Grunnleggende førstehjelp

Nettbasert kurs kurs med detaljerte instruksjonsvideoer. Praktisk førstehjelpsdel utføres på tilsendt øvelsesutstyr.

Førstehjelp og bruk av hjertestarter

Nettbasert kurs kurs med detaljerte instruksjonsvideoer. Praktisk førstehjelpsdel utføres på tilsendt øvelsesutstyr.

Førstehjelp for industribedrifter

Grunnleggende førstehjelp

Nettbasert kurs kurs med detaljerte instruksjonsvideoer. Praktisk førstehjelpsdel utføres på tilsendt øvelsesutstyr.

Førstehjelp og bruk av hjertestarter

Nettbasert kurs kurs med detaljerte instruksjonsvideoer. Praktisk førstehjelpsdel utføres på tilsendt øvelsesutstyr.

Kostnadsbesparelser

Tradisjonelt sett opplever de aller fleste bedrifter at opplæring er en svært kostbar og ressurskrevende aktivitet.

I tilretteleggingen av kurs og opplæring for våre kunder er hovedmålet å legge opplæringsaktivitetene utenfor «produktiv» arbeidstid. På denne måten reduseres den tapte arbeidsfortjenesten knyttet til opplæring til et minimum. Det er betydelige summer å spare på dette området, enten det gjelder lovpålagt opplæring/sertifisering eller tiltak som iverksettes for å gjøre arbeidsplassen tryggere.