Fullstendig nettbasert FSE-Kurs for elektrikere

Vi tilbyr nettbaserte FSE-Kurs for elektrikere med eller uten praktiske øvelser som utføres ved hjelp av førstehjepsdukke. 

Kursbevisene er gyldige i 12 måneder.

Stadig flere bedrifter i Norge innser nå at det er mye penger å spare på å kjøre FSE-Sertifiseringen nettbasert. Her er en forklaring på hvordan dette fungere og utføres:

 1. Man trenger er en PC med nettlinje, og et sted man kan sitte uforstyrret.
 2. Man logger seg inn på vår server og lager seg sitt eget passord.
 3. Undervisningen er bygd opp av undervisningsvideoer, etterfulgt av kontrollspørsmål. Man må svare riktig på spørsmålene for å komme videre til neste modul.
 4. Man kan når som helst avbryte, for så senere å logge seg inn igjen, og fortsette der man avsluttet sist. Man slipper altså å starte på nytt.
 5. Når man har fullført og bestått alle kontrollspørsmålene for hver modul, vil man få tilsendt et kursbevis via e-post på at teoridelen er bestått.
 6. Daglig leder eller arrangør samler alle deltakerne for gjennomføring av de praktiske øvelsene på førstehjelpsdukke, som da er å sikre frie luftveier, hjerte og lungeredning.
 7. Deltakerne utfører de praktiske øvelsene de har lært på teorikurset på tilsendt førstehjelpsdukke under oppsyn av arrangør.
 8. Arrangør signerer på kursbeveviset til alle deltakerne på at de praktiske øvelsene er utført av deltakeren under oppsyn av han/henne.
 9. Deltakeren er ferdig sertifisert, og innehar et kursbevis som er godkjent og likestilt med et vanlig klasseromskurs.

Spar arbeidstid og penger med nettbasert FSE-Kurs

Kostnadsbesparelsene ved effektiv bruk av e-læring kan være fenomenale; ofte mer en 50 prosent. Her er noen av årsakene til dette:
• Reduksjon i tapt arbeidsfortjeneste ved maksimal utnyttelse av kurstakernes dødtid.
• Minimalt med administrativt arbeid, koordinering og oppfølging. Det vil stort sett dreie seg om gjennomgang av periodiske rapporter. Zafety tar hånd om resten.
• Ingen reisekostnader.
• 100% konsistent opplæring: Alle medarbeidere får nøyaktig den samme opplæringen.
• Bedre trivsel hos kurstakerene som får tilpasse opplæringen til sin egen timeplan og ta den når formen og konsentrasjonen er på topp samt at de selv velger hvem de skal ta eventuelle praktiske øvelser sammen med.

Kostnadsbesparelser ved nettbasert sertifisering

Vi skal nå se på et eksempel som viser hvor mye som kan innspares ved at én enkelt medarbeider tar en sertifisering via nettbasert opplegg i forhold til et tradisjonelt klasseromskurs (*).

I dette eksempelet tar vi for seg en montør hos en mellomstor elektroentrepenør. La oss kalle ham Benny.

* Kurset vi tar utgangspunkt i er FSE lavspenning, sikkerhet og førstehjelp.

Scenario A: Tradisjonelt klasseromskurs

 • Kurset i eksempelet vårt tar 4 timer å gjennomføre.
 • Vi antar at det vil gå med en halvtime før og etter kurset i ikke-produktiv tid slik at den totale tiden Benny vil bruke i forbindelse med opplæringen er 5 timer.
 • Kurset avholdes hos Bennys arbeidsgiver, slik at det ikke går med noe tid eller påføres noen ekstra reisekostnader i forbindelse med kurset.
 • Antatt dødtid: 50%.
 • Gjennomsnittlig arbeidsfortjeneste: 750,- per time.
 • Kursavgift: 10.000,- for 15 deltakere → ca 667,- per hode.
 • Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med sertifiseringen: 1.875,-
 • Total kostnad for å sertifisere Benny via et tradisjonelt klasseromskurs: 2.542,-

Scenario B: Nettbasert kurs (e-læring)

Dersom Benny tar tilsvarende sertifisering via e-læring vil han bruke mindre tid på å ta kurset.  Det vil ta ca 2,5 timer.

Benny har endel dødtid som kan benyttes innenfor normal arbeidstid. Kurset kan dermed tas i så små bolker, og over så lang tid, som han måtte ønske det. Han kan også ta kurset hjemmefra eller på sin fritid etter avtale med sin arbeidsgiver.

Den tapte arbeidsfortjenesten i forbindelse med sertifiseringen vil derfor havne et sted nær null.

 • Sertifiseringsavgift: 1.175,-
 • Leie av øvelsesdukke: 75,- (*)
 • Total kostnad for å sertifisere Benny via det nettbaserte alternativet: 1.250,-

* Ved 3 års leie-/serviceavtale på øvelsesutstyret. Vi har her fordelt den totale kostnaden på 15 kurstakere.

«The bottom line»

 

 • Total kostnad for å sertifisere Benny via et tradisjonelt klasseroms-kurs: 2.542,-
 • Total kostnad for å sertifisere Benny via vårt nettbaserte alternativ: 1.250,-
 • Total besparelse ved å benytte det nettbaserte alternativet:
  1.292,- → 51%
 • Dersom vi gjør dette regnestykket for hele gruppen på 15 personer blir den totale besparelsen 19.380,-

Andre fordeler og kostnadsbesparende faktorer ved nettbasert opplæring

 • Minimalt med administrativt arbeid, koordinering og oppfølging. Det vil stort sett dreie seg om å lese fort gjennom periodiske rapporter. Zafety ordner resten fra A til Å.
 • Ingen reisekostnader.
 • 100% konsistent opplæring: Alle medarbeidere vil få nøyaktig den samme opplæringen. Dette er spesielt viktig i store organisasjoner.
 • Bedre trivsel hos kurstakerene som får tilpasse opplæringen til sin egen timeplan og ta den når formen og konsentrasjonen er på topp samt at de selv velger hvem de skal ta de praktiske øvelsene sammen med.

Den nettbaserte førstehjelpsopplæringen vår er et garantert fullverdig alternativ til klasseromsbasert opplæring med instruktør dersom de praktiske øvelsene utføres i henhold til utleverte instrukser og instruksjonsvideoer.

Gjennomføring av den praktiske delen av førstehjelpsopplæringen

 • Den praktiske delen kan gjennomføres alene, parvis eller i mindre grupper.
 • Ved oppstart av kurset får kurstakeren tilsendt detaljerte instrukser og instruksjonsvideoer vedrørende gjennomføring av de praktiske øvelsene.
 • Ved fullføring av den teoretiske delen får kurstakeren utstedet et kursbevis som er signert av Zafety.
 • Ved fullføring av den praktiske delen co-signerer HMS/-sikkerhetsansvarlig ved bedriften kursbeviset for å gå god for at den praktiske delen har blitt gjennomført.
 • Kursbeviset er da gyldig i 12 mnd.