Om Zafety

Zafety er en ledende, landsdekkende aktør innen sikkerhet og beredskap, med fokus på opplæring, rådgivning og programvareutvikling. Våre opplæringsprogrammer består av en kombinasjon av tradisjonelle metoder, e-læring, multimedia og filmproduksjon. Vi utvikler også VR løsninger samt digitale hjelpemidler fra web-baserte applikasjoner til smartphone apper knyttet til opplæring innen våre fagområder.

Nettbaserte kurs (e-læring)

Vår hovedinstruktør, som står for den faglige kvalitetssikringen i våre nettbaserte kurs har avholdt i overkant av 3000 klasseromskurs siden 1990.