Øvelser

Følgende leveres som en del av enhver øvelse:

 • Evaluering med de involverte
 • Filming av øvelsene med etterfølgende redigering
 • Rapport til bedriften fra øvelsen

Fellesøvelsene er fullskala øvelser, og de kan også kjøres som table top øvelser. Det legges opp til individuell trening med eller uten veiledning fra instruktør(er).

Førstehjelp – Individuelle øvelser

 • Sortering og prioritering ved masseskade situasjoner
 • Oppsett av samleplass
 • Arbeid på samleplass
 • Materiell – Kjennskap og bruk
 • Forflytningsteknikker med og uten båre
 • Behandling

Brann – Individuelle øvelser

 • Test av responstid
 • Test av brannmateriell
 • Utlegg av slange
 • Brannslukking med brannslukker og slange

Brann og evakuering - Felles øvelser

 • Test av responstid
 • Test av brannmateriell
 • Utlegg av slange
 • Brannslukking med brannslukker og slange